วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
คำสั่งวิทยาลัยฯ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯประจำปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ตารางแนบท้ายคำสั่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.31 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
sarแผนกส่วนหน้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.75 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
sar แผนก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.94 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ปก sar ครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.79 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
sar ครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.48 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ปก sar เจ้าหน้าที่ 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.6 KB
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
sar เจ้าหน้าที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.81 KB