วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ยินดีต้อนรับสู่ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล Dontan Industrial and community Education College
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เอกสารเผยแพร่
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน มีนาคม 2565
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน กันยายน 2565
จดหมายข่าว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย
การประชุม คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2566
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร ศูนย์ย่อมสร้างเพอชุมชม Fix It จิตอาสา) วันที่ 23 มีนาคม 2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราการอาชีวศึกษาระยะ 5 ปี
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ลิ้งค์น่าสนใจ