วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ผู้บริหาร

นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/04/2016
ปรับปรุง 10/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 386298
Page Views 754366
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนอง แสนเสร็จ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐภาส โกยรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเหล็ง คนไว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชิต จันทะนาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย คุ้มหมู่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมาน ซาผู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการเพียง เตชวโร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : พระวิรัช อธิจิตโต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล สกุลไทย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ อุ่นเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางลาวัลย์ อุทธศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร ดอนหมั่น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกอมร ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย จันทพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ โนรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวคนธ์ ศรีลาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการวิทยาลัย
เบอร์โทร :
อีเมล์ :