วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายนิพนธ์ พระสว่าง
ครู พนักงานราชการ