วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
พนักงานขับรถ

นายปารเมศ ผางพันธุ์
พนักงานขับรถยนต์