วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
กิจกรรมวิทยาลัยฯ
การจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2566 
งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ได้ดำเนินการจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,15:45   อ่าน 9 ครั้ง