วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
นักการภารโรง

นายสถาพร บุทธิจักร์
นักการภารโรง

นายวที ศรีลาศักดิ์
นักการภารโรง

นายอรุณศรี สกุลไทย
นักการภารโรง

นางชื่นฤทัย อุณวงค์
นักการภารโรง