วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายประสิทธิ์ พิกุลหอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายกฤษดา พาระ
ครู พนักงานราชการ