วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
สาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวุฒิพงษ์ โทอิ้ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าสาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวจุรีภร พันนุมา
ครูพิเศษสอน