วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
สาขาวิชาช่างยนต์

นายจักรพรรดิ์ พันธ์หมุด
ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์

นายสุริยา เชื้อวังคำ
ครู คศ.1

นายยุทธนา เหล่าธง
ครูพิเศษสอน

นายศรายุทธ แสนสุข
ครูพิเศษสอน