วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
จดหมายข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราการอาชีวศึกษาระยะ 5 ปี
วันที่ 30-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราการอาชีวศึกษาระยะ 5 ปี(พ.ศ.2566-2570) 
และอบรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co - OperativeLearning) ให้แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ 
โดยมี นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
เป็นประธานในพิธี นางสาวนริศรา สุวรรณโชติ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มากมายจากท่าน ดร. อนัน งามสะอาด อนุกรรมการการติดตามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล

โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2566,00:00   อ่าน 36 ครั้ง