วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
เอกสารเผยแพร่
แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 67) 07 ธ.ค. 65
การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (อ่าน 34) 22 พ.ย. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 10 พ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (อ่าน 46) 01 พ.ย. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน มีนาคม 2565 (อ่าน 42) 25 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน กันยายน 2565 (อ่าน 37) 25 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน สิงหาคม 2565 (อ่าน 36) 25 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 32) 25 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน เมษายน 2565 (อ่าน 25) 25 ต.ค. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 30) 12 ต.ค. 65
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 32) 04 ต.ค. 65
งบทดลองวิทยาลัยฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 35) 09 ส.ค. 65
งบทดลองวิทยาลัยฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 26) 09 ส.ค. 65
การประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) (อ่าน 46) 08 ส.ค. 65
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (อ่าน 70) 25 ก.ค. 65
รายงานการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 53) 24 มิ.ย. 65
โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ด้านการศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 22 มิ.ย. 65
โครงการอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 22 มิ.ย. 65
รายงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (อ่าน 44) 22 มิ.ย. 65
รายงานสรุปผลการดำเนินงานธุรกิจI' am Sugar scrub (อ่าน 43) 26 พ.ค. 65
สถิติความปลอดภัย การเกิดอุบัติเหตุภายในวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (อ่าน 26) 05 พ.ค. 65
การจำแนกประเภทความเป็นอันตรายของระบบ GHS (อ่าน 30) 05 พ.ค. 65
องค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน (อ่าน 38) 04 พ.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 23) 30 เม.ย. 65
ตัวอย่างเอกสารโครงการวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 ปวส.2 (อ่าน 66) 03 มี.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 111) 23 ธ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 103) 09 ธ.ค. 64
เอกสารงบทดลองวิทยาลัยฯ ประจำเดือน กันยายน 2564 (อ่าน 129) 26 ต.ค. 64
เอกสารงบทดลองวิทยาลัยฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (อ่าน 131) 26 ต.ค. 64
เอกสารงบทดลองวิทยาลัยฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 107) 26 ต.ค. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 102) 03 ส.ค. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 97) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน เมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 90) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 86) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 81) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 78) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 82) 29 มิ.ย. 64
งบทดลองวิทยาลัยประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 73) 29 มิ.ย. 64
งบทดลอง เดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 (อ่าน 87) 29 มิ.ย. 64