วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
จดหมายข่าว
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย (อ่าน 21) 26 เม.ย. 66
การประชุม คณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อ่าน 19) 26 เม.ย. 66
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (อ่าน 23) 12 เม.ย. 66
กิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2566 (อ่าน 30) 12 เม.ย. 66
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน แบบถาวร ศูนย์ย่อมสร้างเพอชุมชม Fix It จิตอาสา) วันที่ 23 มีนาคม 2565 (อ่าน 31) 07 เม.ย. 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตราการอาชีวศึกษาระยะ 5 ปี (อ่าน 36) 07 เม.ย. 66
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน" วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวง (อ่าน 34) 06 เม.ย. 66