วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 10 มี.ค. 66
การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 10 มี.ค. 66
การปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 04 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (อ่าน 59) 03 มี.ค. 66
ตารางการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 12) 24 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลนีสารสนเทศ จำนวน 1 อัต (อ่าน 47) 15 ก.พ. 66
งานประชุมวิชาการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)ระดับชาติ ครั้งที่31 (อ่าน 29) 01 ก.พ. 66
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 38) 28 ม.ค. 66
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะครูบุคลากร ร่วมงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร 2566 (อ่าน 41) 13 ม.ค. 66
รับสมัครสอบสรรหาบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 54) 10 ม.ค. 66
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช (อ่าน 37) 29 ธ.ค. 65
ปล่อยปลา ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี (อ่าน 23) 19 ธ.ค. 65
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ม (อ่าน 35) 19 ธ.ค. 65
การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดมุกดาหาร (อ่าน 33) 16 ธ.ค. 65
พิธีรับมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (อ่าน 25) 12 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายภาคิน กระเป๋าทอง นักศึกษาชั้นปวส.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (อ่าน 38) 22 พ.ย. 65
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับจั (อ่าน 35) 20 พ.ย. 65
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น (อ่าน 35) 16 พ.ย. 65
การประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 28) 16 พ.ย. 65
วันเปิดภาคเรียน 2/2565 (อ่าน 46) 01 พ.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 52) 25 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อ่าน 41) 23 ต.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาและร่วมจัดเตรียมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (อ่าน 34) 20 ต.ค. 65
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม (อ่าน 35) 19 ต.ค. 65
ประกาศเปิดภาคเรียน (อ่าน 39) 19 ต.ค. 65
พิธีมอบใบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมช่างซ่อมสีรถยนต์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาฝึกวิชาชีพ รุ่นที่ 3 ประจำปีก (อ่าน 50) 12 ต.ค. 65
ท่านผอ. พงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ ร่วมงานแสดงความยินดี ท่าน ผอ.พัชรพร สุวรรณไตรย์ ฯ (อ่าน 34) 10 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี (อ่าน 52) 10 ต.ค. 65
ท่านผอ. พงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ ร่วมงานแสดงความยินดี ท่าน ผอ.ทศพล สุวรรณไตรย์ (อ่าน 34) 09 ต.ค. 65
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอ (อ่าน 52) 04 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์ศาสตร์ อภิธรรมพงศ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (อ่าน 35) 30 ก.ย. 65
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 34) 30 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นายนัฑพงศ์ สิงห์ศร (อ่าน 46) 30 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศนวรรณ นามสิงห์ ครูประจำสาขาวิชาบัญชี (อ่าน 44) 30 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล (อ่าน 46) 25 ก.ย. 65
โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 22 ก.ย. 65
หน่วยสัสดีอำเภอดอนตาล เข้าประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา (อ่าน 26) 22 ก.ย. 65
วก.ดอนตาล ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาส (อ่าน 28) 22 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล เรื่อง การซ่อมกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25 (อ่าน 31) 22 ก.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพดอนตาล เรื่อง ประกาศผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 22 ก.ย. 65