วิทยาลัยการอาชีพดอนตาล
117 หมู่ 11  ตำบลดอนตาล  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 49120
เบอร์โทรศัพท์ 0-4204-0178
กิจกรรมวิทยาลัยฯ
การจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 9) 03 มี.ค. 66
กิจกรรมโครงการ Merry Christmas & Happy new year 2023 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 40) 29 ธ.ค. 65
กิจกรรมโครงการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (อ่าน 42) 08 ธ.ค. 65
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 (อ่าน 31) 07 ธ.ค. 65
กิจกรรมในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ (อ่าน 53) 02 ธ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" (อ่าน 40) 26 พ.ย. 65
งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ (อ่าน 35) 10 พ.ย. 65
โครงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ (อ่าน 35) 07 ก.ย. 65
มอบรางวัลและใบประกาศ ให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดฯ (อ่าน 50) 23 ส.ค. 65
โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 33) 18 ส.ค. 65
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (อ่าน 37) 15 ส.ค. 65
โครงการ Day Camp และพิธีประดับแถบสองสีลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 10 ส.ค. 65
การประเมินโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 51) 05 ก.ค. 65
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 เพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 39) 04 ก.ค. 65
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 57) 24 มิ.ย. 65
การประเมินผลดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา (อ่าน 27) 17 มิ.ย. 65
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 42) 03 มิ.ย. 65
กิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 38) 01 มิ.ย. 65
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่​ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 38) 13 พ.ค. 65
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (อ่าน 32) 12 พ.ค. 65
กิจกรรม Big Cleaning Day และ 5 ส. (อ่าน 33) 12 พ.ค. 65
รองผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ (อ่าน 37) 05 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย “วันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 24) 04 พ.ค. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 42) 16 เม.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 - 2567 (อ่าน 115) 09 ก.ย. 64
ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบา (อ่าน 118) 08 ก.ย. 64
กิจกรรมการศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษ (อ่าน 123) 08 ก.ย. 64
อบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 118) 08 ก.ย. 64
กิจกรรม Big Cleaning Day 2 กันยายน 2564 (อ่าน 115) 08 ก.ย. 64
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 96) 02 ก.ค. 64
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 (อ่าน 96) 30 มิ.ย. 64
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน (Fix it Center) 19 มิถุนายน 2564 (อ่าน 112) 29 มิ.ย. 64
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน (Fix it Center) 20 มิถุนายน 2564 (อ่าน 89) 29 มิ.ย. 64
โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชมชน (Fix it Center) 26 มิถุนายน 2564 (อ่าน 100) 29 มิ.ย. 64
วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 186) 25 เม.ย. 63
วารสารประจำเดือน มกราคม 2563 (อ่าน 203) 21 เม.ย. 63
วารสารประจำเดือน ธันวาคม 2562 (อ่าน 145) 03 ก.พ. 63
วารสารประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (อ่าน 150) 03 ก.พ. 63
วารสารประจำเดือนตุลาคม 2562 (อ่าน 248) 20 พ.ย. 62
วารสารประจำเดือนกันยายน 2562 (อ่าน 119) 20 พ.ย. 62